Prinsen van ’t VeergatVerdienstelijk WamelnaarKurketrekkers

Het onstaan

Het Wamels carnaval is in het voorjaar van 1954 spontaan tot stand gekomen toen meester Bakker, toenmalig hoofd van de jongensschool het initiatief nam om op vastenavond met een aantal verenigingen een bonte avond met gezang, toneel en declamatie te organiseren. Het werd een druk bezochte avond en Chris Kalkers werd spontaan tot prins gebombardeerd. Hij kreeg een noodkostuum aan, bestaande uit een pyamabroek van Hampie Telkamp en de zondagse rok en baret van Zus Telkamp. De kousen kwamen van de zusters van Huize Henricus. Daags daarna werden er tal van verklede mensen in Wamel gesignaleerd en sommigen van hen gingen uitgedost en wel naar de Tielse carnaval, die toen al een aantal jaren draaide. De kersverse Prins vervulde het Prinsschap achtereenvolgens een jaar of vijf. Korte tijd na dat eerste carnavalsbal staken enkele mensen de koppen bij elkaar en werd de Wamelse carnavalsvereniging opgericht.

De naamdeoudegierpont_oudedoos

De nieuw opgerichte carnavalsvereniging kreeg de naam van “De Oude Gierpont”, een naam, die werd ontleend aan de veerdienst tussen Tiel en Wamel. Die gierpont bewoog zich aan een kabel door de stroom van het water heen en weer (zgn. “gieren”).

Het dorp Wamel werd sindsdien tijdens de carnavalsdagen omgedoopt tot ’t Veergat.

Uiteraard is het vieren van het Carnavalsfeest een jaarlijks hoogtepunt voor onze vereniging, niet voor niets staat Carnaval in Wamel reeds lang bekend als het gezelligste Carnavalsfeest in het Land van Maas en Waal dat telkens weer met ons samen wordt gevierd door vele, vele carnavalsvierders uit het dorp en de wijde regio. Daarnaast is C.V. De Oude Gierpont het hele jaar door actief betrokken bij allerlei andere activiteiten in Wamel en draagt op die manier haar steentje bij aan de leefbaarheid van ons dorp. Zo heeft de Carnavalsvereniging vlak voor de milleniumwissel
een tijdscapsule bij de dorpspomp begraven met daarin de namen van alle inwoners van Wamel op dat moment.
Tevens heeft de vereniging een grote bijdrage geleverd aan de oprichting van de Kinderboerderij.