wamelsevlagDe Wamelse vlag die zaterdag 13 februari 2010 door Prins Michel werd overhandigd aan Rem van Maurik als beheerder van het oudste gebouw van Wamel, de Protestante Kerk, is opgebouwd uit een aantal elementen die teruggrijpen op de Wamelse historie.

  1. op de eerste plaats het jaartal 893. De eerste vermelding van Wamel, die stamt uit 893. Toen werd er een goederenregister gemaakt van de abdij in Prüm waarin Vamele of Uamele werd genoemd. Tussen de letter “V” en “U” was toen nog geen verschil.
  2. dan de kleuren van de vlag; die verwijzen naar de oude vlag van de gemeente Wamel die blauw-geel was. De precieze kleur van de huidige vlag is vastgesteld toen in 1993 het 1100-jarige bestaan werd gevierd.
  3. de Stichting Wamelfhonderd vroeg destijds de bekende Wamelse kunstenaar Wilbert Vernooy een ontwerp te maken voor een logo. Daarin verwerkte hij drie torentjes die verwijzen naar de drie “kastelen” die er waarschijnlijk in Wamel hebben gestaan. Daarvan is nu nog de Lakenburg over. De gracht verwijst nog naar de oude functie van een versterkt huis. De andere twee waren kasteel de Pol waarvan onbekend is waar het precies stond, maar dat kasteel zou wel eens verdwenen kunnen zijn bij de dijkdoorbraak waarbij de Oude Wiel ontstond. Omdat er ook in Dreumel een huis De Pol stond is er twijfel of die twee “kastelen”niet door elkaar gehaald zijn in de loop van de geschiedenis. Dan was er ook nog de Millincskamer, later de Sterkenburg genoemd. Dat lag aan het oostelijke eind van de huidige Poortstraat. Wamel liep in die tijden van het huidige Zijveld en ’t Zand in Beneden Leeuwen tot de Zijvond tussen Wamel en Dreumel.
  4. in de nieuwe vlag is de blauwe band waar “Wamel” in staat een verwijzing naar de rivier de Waal.

Wapen van WamelDe huidige nieuwe vlag heeft geen verwijzing naar het oude wapen van de gemeente Wamel. Dat was afkomstig van de adellijke familie Van Balveren die op de Lakenburg heeft gewoond. Het Wapen van de gemeente Wamel en de familie Van Balveren zag er uit zoals op de afbeelding rechts. Hiervan werd aangenomen dat de blauwe golvende band de Waal was en de drie kolven de dorpen Wamel, Boven Leeuwen en Beneden Leeuwen, maar toen het wapen al eeuwen in gebruik was, bestonden Boven Leeuwen en Beneden Leeuwen nog niet als afzonderlijke kernen. Dat is zeker niet de verklaring voor dit Wapen.

Hoe dan ook: We hebben een eigen dorpsvlag. Dat het Wamelse dundoek nog vaak vrolijk mag wapperen in de Wamelse wind.
Alaaf!