Huisregels De Prinsenhal

 • Bij betreding van de Prinsenhal gaat men akkoord met de huisregels.
 • Bij betreding van de Prinsenhal gaat met akkoord het Privacy Statement (AVG), te vinden op http://www.deoudegierpont.nl/regelementen/privacy-statement/w
 • Iedere bezoeker dient, in het geval dat dit door de beveiliging en/of organisatie wordt gevraagd, zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang te ontzeggen.
 • Alle aanwijzingen van leden en vrijwilligers van CV De Oude Gierpont, dan wel de eventuele particuliere beveiligingsdienst dienen direct te worden opgevolgd.
 • Bij het geen medewerking verlenen bij controles op wapens, drugs en drank, zal de toegang worden geweigerd of uitzetting plaats vinden.
 • De organisatie (CV De Oude Gierpont) is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of diefstal dan wel schade van/aan goederen.
 • Consumpties dienen te worden afgerekend met speciale consumptiemunten¬†verkrijgbaar bij de muntenbalie in de zaal.

HET IS VERBODEN:

 • Te roken op plekken die zijn aangeduid als rookvrije zones.
 • Overmatig alcohol te gebruiken.
 • Onder de 18 jaar alcohol te bestellen en/of te drinken.
 • Harddrugs en/of softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of dit te verhandelen in en rondom het evenement
 • Wapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in het  bezit te hebben.
 • Diefstal en vernielingen te plegen.
 • Eigen drank of etenswaren mee te nemen.
 • Op plaatsen te komen in op het terrein, die niet bedoeld zijn voor het publiek.
 • Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak en/of deze te belemmeren.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien beslist de organisatie over mogelijke maatregelen