Huisregels Prinsenhal

Bij betreding van De Prinsenhal gaat men akkoord met de huisregels.

Iedere bezoeker dient, in het geval dat dit door de beveiliging en/of organisatie van Carnaval in het Veergat daarom wordt gevraagd, zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

De organisatie van Carnaval in ‘t Veergat behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang te ontzeggen.

Alle aanwijzingen van leden en vrijwilligers van CV De Oude Gierpont, dan wel de particuliere beveiligingsdienst dienen direct te worden opgevolgd.

Bij het geen medewerking verlenen bij controles op wapens, drugs en drank, zal de toegang worden geweigerd of uitzetting plaats vinden.

De organisatie van Carnaval in ‘t Veergat is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en/of diefstal dan wel schade van/aan goederen.

Consumpties dienen te worden afgerekend met speciale consumptiemunten verkrijgbaar bij de muntenbalie in de zaal.

Het gebruik van de garderobe is verplicht, het gebruik ervan is op eigen risico. 

 

HET IS VERBODEN:
In de Prinsenhal te roken, dit is alleen mogelijk in de daarvoor bestemde ruimte.

Overmatig alcohol te gebruiken.

Onder de 18 jaar alcohol te bestellen en/of te drinken.

Glas- of plasticwerk uit De Prinsenhal mee naar buiten te nemen.

Harddrugs en/of softdrugs te bezitten, te gebruiken en/of dit te verhandelen in en rondom De Prinsenhal.

Wapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in het  bezit te hebben.

Diefstal en vernielingen te plegen.

Eigen drank of etenswaren mee te nemen.

Op plaatsen te komen in De Prinsenhal, die niet bedoeld zijn voor het publiek.

Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak en/of deze te belemmeren.

 

In situaties waar de huisregels niet in voorzien beslist de organisatie over mogelijke maatregelen.